Efora Turizm kurumsal seyahat danışmanları seyahatlerinizde olduğu gibi fuar destekleri konusunda da her zaman yanınızda.

Fuar veya iş seyahatlerinizle ilgili teşvik hakkınız varsa, seyahatinizden önce bize bildirmeniz yeterlidir. Destek alabilmek için gerekli tüm seyahat belgelerinizi usule uygun hazırlayıp size ulaştırıyoruz.

YURT İÇİ FUAR KATILIMINDA

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

 

Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik politikalar belirlemek ve bu politikalar doğrultusunda girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek amacıyla, Türk özel sektörünün çatı meslek örgütü olan Birliğimiz bünyesinde “Kadın Girişimciler Kurulu” ihdas edilmiştir.

Kadın Girişimciler Kurulu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek çeşitli projelerle;

  • Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek, kariyerlerini geliştirmelerine fırsat sağlamak üzere girişimcilik eğitimleri verilmesi,
  • Girişimciliğe adım atacak kadınlara deneyimli girişimciler yanında staj yapma olanağı sağlanması,
  • Düzenlenecek çeşitli konferans çalıştay ve yarışmalar aracılığı ile kadın girişimcilerin bir araya getirilerek fikir ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşma ortamının oluşturulması öngörülmektedir.

Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülmesi kararlaştırılan bir diğer proje ise kadın girişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetleri tanıtırken yeni ticari ilişkiler kurmalarına imkân sağlayacak en etkin platform olan fuarlarda ücretsiz olarak yer almalarını sağlamalarını amaçlayan “Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”dir. İlki 2009 yılında gerçekleştirilen Proje’nin, 2012 yılı için destek veren Proje Ortağı Fuar Firmaları aşağıda sunulmuştur.

Projeye destek veren Proje Ortağı Fuar Firmaları:

 

No Düzenleyici Firma
1 AKORT TAN. ORG. VE FUARCILIK LTD. ŞTİ.
2 CNR EKSPO FUARCILIK A.Ş.
3 İSTANBUL FUARCILIK A.Ş.
4 POZİTİF FUARCILIK A.Ş.
5 SİNE FUARCILIK A.Ş.
6 TÜYAP ADANA FUARCILIK A.Ş.
7 TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş.
8 TÜYAP FUARCILIK A.Ş
9 TÜYAP KONYA FUARCILIK A.Ş.
10 TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş

 

YURT İÇİ FUAR KATILIMINDA

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; ülkenin ekonomik ve ticari hayatı içerisinde kadın girişimcilerin oranını yükseltmek üzere kadın girişimcilere ücretsiz fuar katılım desteği sağlanması konulu “Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”ne ilişkin esasları ve kriterleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, kadın girişimci gerçek kişi firmalar ile ortaklık payının en az yarısı kadın girişimciye ait olan tüzel kişi firmalardan yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu iki milyon Yeni Türk Lirasını aşmayanlara, yurt içinde düzenlenen belirli fuarlara ücretsiz katılım desteği sağlanmasına ilişkin hususları kapsamaktadır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

  1. a) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
  2. b) Oda: Ticaret ve sanayi, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarını,
  3. c) Borsa: Ticaret borsalarını,

ç) Kurul: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu,

  1. d) Proje: Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi’ni
  2. e) Proje Ortağı Düzenleyici: Proje ortağı taahhütnamesi imzalaması sonrasında Proje ortaklığı Birlik tarafından uygun bulunmuş olan yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip şirketleri,
  3. f) Proje Katılımcısı: Proje ortağı düzenleyicinin bu Proje kapsamında ücretsiz olarak tahsis ettiği bir standda ürün veya hizmetlerini sergileyen gerçek veya tüzel kişileri,
  4. g) Mali bilanço: Firmanın belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,

ğ) Net satış hasılatı: Firmanın brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı ifade eder. Devamı için tıklayınız

 

NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI TÜRÜ ŞEHİR
1 10 Ocak 15 Ocak Çukurova 5.Kitap Fuarı İhtisas Fuarı Adana
2 10 Ocak 15 Ocak Çukurova Eğitim 2012 (5.) İhtisas Fuarı Adana
3 17 Ocak 19 Ocak İstanbul 6.Deri Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
4 17 Ocak 19 Ocak IFEXPO 2012  9.Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
5 19 Ocak 22 Ocak Gapshoes 14.Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı İhtisas Fuarı Gaziantep
6 31 Ocak 4 Şubat Officeexpo 2012- Ofis Mobilyaları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
7 9 Şubat 11 Şubat Collection Premiere İstanbul (CPI)  2012 İhtisas Fuarı İstanbul
8 9 Şubat 12 Şubat PENTEX 1.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı İhtisas Fuarı Gaziantep
9 10 Şubat 19 Şubat Avrasya Boat Show 2012 6.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
10 16 Şubat 19 Şubat Adana İnşaat 2012   6.Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı İhtisas Fuarı Adana
11 16 Şubat 19 Şubat IHS 2012 Adana  5.Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Fuarı İhtisas Fuarı Adana
12 16 Şubat 19 Şubat Antalya Kitap Fuarı İhtisas Fuarı Antalya
13 18 Şubat 25 Şubat Tüyap İstanbul Uluslararası  Boat Show (12.) Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
14 22 Şubat 26 Şubat Konya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 2012  9.Yapı Malzemeleri Yapı Teknolojileri ve Dekorasyon Fuarı İhtisas Fuarı Konya
15 22 Şubat 26 Şubat IHS Konya 2012 Konya 9.Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz, Pompa, Vana, Tesisat, Yalıtım Malzemeleri  ve Boru Fuarı İhtisas Fuarı Konya
16 22 Şubat 26 Şubat Konya Kent 2012   8.Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, İtfaiye Araçları ve Yangın Güvenliği Fuarı İhtisas Fuarı Konya
17 22 Şubat 26 Şubat Konya Wateco 2012    Su ve  Su Arıtma Sistemleri,  Çevre Teknolojileri ve Katı Atık Fuarı İhtisas Fuarı Konya
18 23 Şubat 26 Şubat Gapfood 8.Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı İhtisas Fuarı Gaziantep
19 23 Şubat 26 Şubat Gaptarım Tarım, 3.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı İhtisas Fuarı Gaziantep
20 23 Şubat 26 Şubat Bursa Gıda / Gıda Tek 2012      Bursa 11.Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Paketleme  İçecek Teknolojileri Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
21 23 Şubat 26 Şubat UNTEK 2012  Bursa 3.Unlu Mamuller Teknolojileri, Pastane ve Fırın Ekipmanları Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
22 23 Şubat 26 Şubat Bursa 3.Sağlık Hizmetleri Fuarı (Sağlık Turizmi Özel Bölümü) İhtisas Fuarı Bursa
23 23 Şubat 26 Şubat Bursa Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 2012  9. Ev Ofis Mobilyaları, Dekorasyon Üniteleri, Aksesuarlar, İç Mimari ve Tasarım Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
24 23 Şubat 26 Şubat Bursa Gelin Damat 2012   6.Evlilik Hazırlıklar Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
25 23 Şubat 26 Şubat Bursa Mağaza – Market Dizayn 2012    2. Mağaza Market Ekipmanlari Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
26 29 Şubat 3 Mart Aysaf  8. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
27 1 Mart 4 Mart İstanbul Pencere  2012  13.Uluslararası Pencere Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
28 1 Mart 4 Mart İstanbul Kapı 2012  4.Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
29 1 Mart 4 Mart İstanbul Cam 2012   2.Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim – İşleme  Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
30 8 Mart 10 Mart TEXBRIDGE İstanbul Tekstil ve Aksesuarları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
31 8 Mart 11 Mart Çukurova Gıda / Gıda-Tek Fuarı 2012 (6.) İhtisas Fuarı Adana
32 8 Mart 11 Mart Adana 6.AmbalajFuarı 2012 İhtisas Fuarı Adana
33 8 Mart 11 Mart Matbaa ve Reklamcılık Fuarı 2012  (2.) İhtisas Fuarı Adana
34 10 Mart 18 Mart Bursa 10. Kitap Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
35 13 Mart 18 Mart Bursa Eğitim Fuarı – 8.Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
36 14 Mart 18 Mart Konya Tarım 2012 10. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve  Süt Endüstrisi Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı Konya
37 14 Mart 18 Mart UNICERA   24.Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak   Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
38 14 Mart 18 Mart KITCHEN WORLD 2012  (Mutfak Dünyası 2012)                                                                                                                 8.Uluslararası  Mutfak Banyo Mobilyaları  ve Ankastre Cihazlar Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
39 14 Mart 18 Mart DEKOREKS İSTANBUL 2012  2.Dekorasyon, Mobilya ve Aydınlatma Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
40 28 Mart 31 Mart Private Label İstanbul  11.Uluslararası Özel Markalı Ürünler ve Market Markaları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
41 28 Mart 1 Nisan HOSTECH BY TUSID 2012 İhtisas Fuarı İstanbul
42 29 Mart 1 Nisan Ortadoğu 2.Ahşap İşleme Makineleri Fuarı  2012 İhtisas Fuarı Diyarbakır
43 29 Mart 1 Nisan Ortadoğu 2.Mobilya Yan Sanayi Fuarı 2012 İhtisas Fuarı Diyarbakır
44 29 Mart 1 Nisan Ortadoğu 3.Üretim Makineleri ve Yan Sanayiler Fuarı 2012 İhtisas Fuarı Diyarbakır
45 4 Nisan 8 Nisan Ankamob 2012 Ankara Mobilya Fuarı İhtisas Fuarı Ankara
46 4 Nisan 8 Nisan Bursa 24. Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi Uluslararası İhtisas Fuarı Bursa
47 4 Nisan 8 Nisan IHS BURSA 2012 7.Isıtma,  Soğutma, Havalandırma ve Doğalgaz Teknolojileri Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
48 4 Nisan 8 Nisan BURSA KENT 2012 Bursa Belediye İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
49 5 Nisan 8 Nisan İDEX 2012 11.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları İhtisas Fuarı İstanbul
50 5 Nisan 8 Nisan Bahçe Dünyası 2012   7.İstanbul Bahçe Mobilyaları, Bahçe Mimarisi, Peyzajı, Bahçe  Bitkileri ve Aksesuarları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
51 6 Nisan 8 Nisan Farmavizyon 2012   6.Farmavizyon Eczacılık Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
52 11 Nisan 15 Nisan Diyarbakır Tarım-Hayvancılık  Fuar 2012  (4.) İhtisas Fuarı Diyarbakır
53 12 Nisan 15 Nisan EKSPOMED 2012                                                                                                         19.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
54 12 Nisan 15 Nisan LABTEK 2012                                                                                                              15.Uluslararası İstanbul Laboratuar Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
55 12 Nisan 15 Nisan EKSPO TERMAL 2012  2. Termal, Doğal Sağlık, Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlık Ürünleri, Donanımları  ve Malzemeleri Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
56 12 Nisan 15 Nisan ICSM EXPO 2.Endüstriyel Temizlik, Tesis Yöneti, İş Güvenliği ve Sağlığı, Sistem Donanım Ürünleri Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
57 14 Nisan 22 Nisan 17.İzmir Kitap Fuarı İhtisas Fuarı İzmir
58 19 Nisan 22 Nisan Aymod 8.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
59 21 Nisan 24 Nisan HIGHTEX 2012 İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven  Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
60 21 Nisan 24 Nisan ITM TEXPO EURASIA 2012  29.Uluslararası  Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Çorap Makineleri, Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
61 21 Nisan 24 Nisan 9.Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı 2012 Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
62 25 Nisan 29 Nisan K MOB 2012   Kayseri 2.Mobilya Fuarı İhtisas Fuarı Kayseri
63 26 Nisan 29 Nisan KONMAK 2012  Konya Uluslar arası 9.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik, PnömatikFuarı Uluslararası İhtisas Fuarı Konya
64 26 Nisan 29 Nisan KONELEX 2012 Konya 7.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon ve Aydınlatma  Fuarı İhtisas Fuarı Konya
65 26 Nisan 29 Nisan İSKON 2012  Konya 7.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı İhtisas Fuarı Konya
66 10 Mayıs 13 Mayıs Kalıp Avrasya 2012          Bursa 6.Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
67 10 Mayıs 13 Mayıs Ambalaj-Plastik  Fuarı 2012     Bursa 11.Ambalaj  ve Plastik Endüstrisi ve Kauçuk Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
68 10 Mayıs 13 Mayıs Bursa 2.Güvenlik Sistemleri ve Endüstriyel Temizlik ve Hizmetleri Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
69 10 Mayıs 13 Mayıs Bursa Otomotiv Yan Sanayi  2012  5.Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça ve Aksamları Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
70 15 Mayıs 20 Mayıs Konya Otoshow 2012        Konya 6.Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet  ve Aksesuarları İhtisas Fuarı Konya
71 15 Mayıs 20 Mayıs Araç Üstü Ekipman ve Yan Sanayiler Fuarı İhtisas Fuarı Konya
72 16 Mayıs 20 Mayıs EVTEKS 2012  İstanbul Ev Tekstili Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
73 16 Mayıs 20 Mayıs 8.İstanbul  Ev Tekstili Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
74 22 Mayıs 27 Mayıs Diyarbakır 3.Kitap Fuarı İhtisas Fuarı Diyarbakır
75 22 Mayıs 27 Mayıs Diyarbakır Eğitim Fuarı 2012 3.Diyarbakır Yurtiçi, Yurtdışı Eğitim Kurumları Fuarı İhtisas Fuarı Diyarbakır
76 24 Mayıs 27 Mayıs Çukurova 5.Üretim Teknolojileri Fuarı  2012 İhtisas Fuarı Adana
77 24 Mayıs 27 Mayıs Adana 5.Otomasyon, Elektrik, Elektronik, Enerji Üretimi ve Dağıtımı İhtisas Fuarı Adana
78 26 Mayıs 29 Mayıs Railway İstanbul İhtisas Fuarı İstanbul
79 30 Mayıs 2 Haziran Safety 2012 İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
80 30 Mayıs 2 Haziran Yan Sanayi  By Subconist 2012 10.Uluslararası Yan Sanayi Ürünleri Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
81 30 Mayıs 2 Haziran Transport Lojistik İhtisas Fuarı İstanbul
82 30 Mayıs 2 Haziran Arüsder 2012  Araçüstü Ekipmanları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
83 31 Mayıs 3 Haziran FABRIC EXPO 2012   İstanbul Kumaş Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
84 31 Mayıs 3 Haziran Konfeksiyon Makinesi 2012  23.Uluslararası Konfeksiyon Makineleri, Nakış Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
85 31 Mayıs 3 Haziran K.MOY 2012  Kayseri Mobilya Yan Sanayi Fuarı İhtisas Fuarı Kayseri
86 7 Haziran 9 Haziran Eduworld Eğitim Teknolojileri ve Donanımları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
87 7 Haziran 9 Haziran Avrasya Anti Terör 2012 İhtisas Fuarı İstanbul
88 7 Haziran 10 Haziran Bursa Doğa, Av 2012  4.Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık, Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Yaz Sporları, Spor Giyim, Karavan ve Kamp Malzemeleri Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı Bursa
89 14 Haziran 16 Haziran IFEXPO 2012  10.Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
90 14 Haziran 17 Haziran Bursa 7.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
91 21 Haziran 24 Haziran TRIKONFEX 2.Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri İhtisas Fuarı Gaziantep
92 5 Temmuz 8 Temmuz Gapshoes 15.Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı İhtisas Fuarı Gaziantep
93 29 Ağustos 1 Eylül Stone Eurasia 2012 Doğal Taşlar, Mermer Üretim ve İşleme Teknolojileri Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
94 29 Ağustos 1 Eylül Konya Tohum 2012    2.Tohumculuk Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı İhtisas Fuarı Konya
95 30 Ağustos 2 Eylül Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı 2012 İhtisas Fuarı İstanbul
96 6 Eylül 9 Eylül Mega Build İstanbul 2012 Yapı İnşaat Malzemeleri ve Mimari Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
97 6 Eylül 9 Eylül All Green Expo 2012  Yeşil Ekonomi ve Enerji Verimliliği Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
98 13 Eylül 15 Eylül Paintistanbul 2012 Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
99 13 Eylül 16 Eylül Kauçuk 2012     İstanbul 7.Kauçuk Endüstrisi  Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
100 18 Eylül 23 Eylül Diyarbakır 3.Oto Show Fuarı 2012 İhtisas Fuarı Diyarbakır
101 20 Eylül 22 Eylül Collection Premiere İstanbul (CPI)  2012 İhtisas Fuarı İstanbul
102 20 Eylül 22 Eylül My  Wedding Expo İhtisas Fuarı İstanbul
103 20 Eylül 23 Eylül Konya 2. Ticaret Fuarı   Tüketim ve Dayanıklı Tüketim Malları Fuarı Genel Fuar Konya
104 20 Eylül 23 Eylül Avrasya Ambalaj 2012 – İstanbul  18.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
105 20 Eylül 23 Eylül İSTANBUL GIDA-TEK 2012  7.Gıda ve İçecek Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı Maddeler, Soğutma, Havalandırma, Depolama Sistemleri ve Lojistik Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
106 26 Eylül 30 Eylül Burtarım 2012    10.Tarım, Tohumculuk,  Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı Bursa
107 26 Eylül 30 Eylül Bursa 5.Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı Bursa
108 27 Eylül 29 Eylül TEXBRIDGE İstanbul Tekstil ve Aksesuarları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
109 27 Eylül 30 Eylül Çukurova Tıp 2012    (3.) İhtisas Fuarı Adana
110 27 Eylül 30 Eylül Adana Sağlık Kurumları ve Turizmi Fuarı İhtisas Fuarı Adana
111 2 Ekim 7 Ekim MAKTEK AVRASYA 2012  3.Takım Tezgâhları, Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme,  Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol ve Test Cihazları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
112 3 Ekim 6 Ekim Aysaf  9. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
113 4 Ekim 7 Ekim Ortadoğu İnşaat Fuarı 2012 (4.) İhtisas Fuarı Diyarbakır
114 4 Ekim 7 Ekim Ortadoğu 3.Belediye İhtiyaçları Fuarı 2012 İhtisas Fuarı Diyarbakır
115 10 Ekim 14 Ekim Adana 6.Mobilya – Dekorasyon  Fuarı  2012 İhtisas Fuarı Adana
116 11 Ekim 14 Ekim MÜSİAD 2012  14.Müsiad Ticaret Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
117 13 Ekim 17 Ekim Ağaç İşleme Makinesi 2012    25.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
118 13 Ekim 17 Ekim INTERMOB 2012                                                                                                                                             15.Uluslararası Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
119 16 Ekim 19 Ekim Natural Stone 2012 9.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
120 17 Ekim 21 Ekim Ortadoğu Mobilya ve  Dekorasyon  Fuarı  2012  (4.) İhtisas Fuarı Diyarbakır
121 17 Ekim 21 Ekim Ortadoğu Moda Fuarı 2012  (4.) İhtisas Fuarı Diyarbakır
122 17 Ekim 21 Ekim Ortadoğu Gıda  Gıda-Tek Fuarı 2012     (4.) İhtisas Fuarı Diyarbakır
123 18 Ekim 21 Ekim K.YAPI 2012 Kayseri Yapı Fuarı İhtisas Fuarı Kayseri
124 2 Kasım 11 Kasım OTO SHOW 2012 Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
125 2 Kasım 11 Kasım İstanbul Autoshow 2012   İstanbul 6. Otomobil Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
126 7 Kasım 11 Kasım Adana 6.Sera-Bahçe Fuarı 2012 İhtisas Fuarı Adana
127 7 Kasım 11 Kasım Adana 6.Tarım Fuarı 2012 İhtisas Fuarı Adana
128 8 Kasım 11 Kasım K.ENERJİ 2012  Kayseri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Enerji  Fuarı İhtisas Fuarı Kayseri
129 8 Kasım 11 Kasım K.METAL Kayseri Metal İşleme Depolama ve İstifleme Fuarı İhtisas Fuarı Kayseri
130 8 Kasım 11 Kasım Gapemlak 1. Gayrimenkul ve Finansman Çözümleri Fuarı İhtisas Fuarı Gaziantep
131 8 Kasım 11 Kasım Gapyapı 1. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı İhtisas Fuarı Gaziantep
132 17 Kasım 25 Kasım 31.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
133 17 Kasım 25 Kasım 22.Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı – Artist 2012 Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
134 20 Kasım 23 Kasım Aymod 9. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
135 29 Kasım 2 Aralık MEDIST 2012  10.Uluslararası Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanları ve Hastane Donanımları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
136 29 Kasım 2 Aralık Otomotiv 2012    18.Uluslararası Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanları Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
137 29 Kasım 2 Aralık I-DECO İSTANBUL        6.Dekorasyon, Mobilya ve Tasarım Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
138 29 Kasım 2 Aralık Plast  Eurasia  İstanbul  2012   22.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
139 29 Kasım 2 Aralık Maden Türkiye 2012  5.Madencilik, Maden Makine ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
140 6 Aralık 9 Aralık BELEX 2012 Bursa 10.Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma ve İletişim Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
141 6 Aralık 9 Aralık Bursa 11.Metal İşleme Teknolojileri Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
142 6 Aralık 9 Aralık Bursa 4.Sac İşleme Teknolojileri Fuarı 2012 İhtisas Fuarı Bursa
143 6 Aralık 9 Aralık Bursa 3.Hırdavat ve İş Güvenliği Fuarı İhtisas Fuarı Bursa
144 6 Aralık 9 Aralık FOODİST  6.İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
145 6 Aralık 9 Aralık HORECA İSTANBUL 2012    2.Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistem ve Donanımları, Mobilya, Tekstil Ürünleri ve Sarf Malzemeleri Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
146 6 Aralık 9 Aralık 3.Özel Markalı Ürünler Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
147 6 Aralık 9 Aralık MAMTEK İSTANBUL 2012    2.Mağaza – AVM – Market Sistemleri, Donanım ve Lojistiği Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
148 13 Aralık 16 Aralık KENT 2012                                                                                                                                                    16.Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor Tesisleri  ve Ekipmanları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
149 13 Aralık 16 Aralık Avrasya  Tarım  Fuarı 2012  7.Uluslararası Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Fuarı Uluslararası İhtisas Fuarı İstanbul
150 13 Aralık 16 Aralık Avrasya Hayvancılık 2012  3.Hayvancılık, Ekipmanları, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
151 13 Aralık 16 Aralık Traktör Yan Sanayi 2012  3.Traktör ve Tarım Makineleri, Yan Sanayi ve Yedek Parçaları Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul
152 13 Aralık 16 Aralık Avrasya  Tohum Fuarı 2012  2.Tohumculuk, Fidancılık, Bahçe Bitkileri ve Teknolojileri Fuarı İhtisas Fuarı İstanbul